Thiết lập KPI

Thiết lập KPI trên CRMSales để giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các phòng ban. Đồng thời, doanh nghiệp cũng luôn theo dõi được tiến độ hoàn thiện KPI của các phòng ban.
Bước 1: Tại mục KPI & Quản trị, chọn KPI
Chọn KPI
Bước 2: Chọn Thêm mới để thiết lập KPI
Chọn Thêm mới
Bước 3: Điền thông tin và cập nhật để hoàn thiện
Điền KPI và cập nhật
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔