Quản lý người dùng

Tính năng này thường dùng cho tài khoản Admin. Admin có quyền thêm mới, chỉnh sửa thông tin và xóa thông tin người dùng (nhân viên)

1. Thêm mới người dùng mới

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản AdminChọn Avatar tài khoản → chọn Quản lý người dùngThêm mới
Chọn Thêm mới người dùng
Bước 2: Ở cửa sổ Thêm mới tài khoản, điền đầy đủ thông tin. Lưu ý những trường có dấu * bắt buộc phải nhập → Sau đấy chọn Cập nhật để thêm mới thành công.
Điền thông tin rồi cập nhật

2. Cập nhật thông tin người dùng

Bước 1: Giao diện Quản lý người dùng, nếu muốn cập nhật thông tin người dùng nào bạn chọn bút thay đổi ở dòng tên người đó đế hiện ra giao diện cập nhật thông tin.
Chọn biểu tượng hình bút
Bước 2: Ở cửa sổ Sửa thông tin nhân viên, điền thông tin muốn thay đổi → Sau đấy chọn Cập nhật để sửa thành công.
Chỉnh sửa thông tin người dùng và cập nhật

3. Xóa người dùng

Ở Giao diện Quản lý người dùng, nếu muốn xóa thông tin người dùng nào bạn chọn dấu x ở dòng tên người đó. Khi hiện cửa sổ xác nhận chọn nút OK là hoàn thành xóa người dùng
Chọn biểu tượng x để xóa người dùng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔