Khởi tạo quản lý nhân sự HRM

Doanh nghiệp cần tạo dữ liệu nhân sự khi bắt đầu sử dụng phần mềm CRMSales.

1. Thêm các phòng ban, tạo sơ đồ tổ chức phòng ban

Bước 1. Tại Trang chủ Lựa chọn HRM => Chọn Phòng Ban
Chọn phòng ban
Bước 2. Lựa chọn Thêm Mới, sau đó thêm các phòng ban mà Công ty, Doanh Nghiệp bạn đang có
Thêm mới các phòng ban của công ty
Bước 3. Điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Phòng ban cần tạo mới => Sau đó bấm Thêm mới
Điền thông tin về phòng ban

2. Thêm danh sách nhân viên

Bước 1: Tại Trang chủ Lựa chọn HRM => Chọn Nhân Sự
Chọn Nhân sự
Bước 2: Thêm Nhân viên bằng 2 cách: Thêm từng nhân viên hoặc Thêm theo danh sách có sẵn
Thêm nhân sự cho công ty, doanh nghiệp của bạn
Bước 3: Chọn Thêm, sau đó điền đầy đủ thông tin Nhân sự cần thêm mới -> Bấm Cập nhật để hoàn tất
Lưu ý: Thêm đầy đủ thông tin Phòng banVị trí của từng nhân viên
Thêm thông tin nhân viên

3. Cập nhật thông tin nhân sự

Bước 1:Danh sách nhân sự → click đúng tên nhân sự muốn chỉnh sửa
Nhấn vào tên nhân sự
Bước 2: Chọn Sửa thông tin
Chọn Sửa thông tin
Bước 3: Chỉnh sửa thông tin và nhấn cập nhật
Nhấn Cập nhật

4. Xóa thông tin nhân sự

Chọn biểu tượng dấu x => Hộp thư thông báo hiện lên, bạn chọn OK để hoàn thành xóa thông tin nhân sự
Xóa thông tin nhân sự
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔