Khởi tạo dữ liệu về sản phẩm, mặt hàng kinh doanh

Cung cấp đầy đủ các dữ liệu về sản phẩm, mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp lên CRMSales để dễ dàng quản lý hơn

1. Thêm mới sản phẩm

Bước 1. Tại trang chủ lựa chọn Bán hàng => Sản phẩm
Chọn mục Sản phẩm
Bước 2. Thêm sản phẩm, mặt hàng mà bạn kinh doanh
TH1: Thêm mới từng sản phẩm:
  • Lựa chọn Thêm mới, sau đó điền các thông tin liên quan về sản phẩm mà bạn cần thêm mới
Chọn thêm mới
  • Điền thông tin sản phẩm cần thêm mới => Sau đó bấm Cập Nhật
Điền thông tin sản phẩm rồi nhấn Cập nhật
TH2: Thêm theo danh sách, mẫu có sẵn:
  • Tại Bán hàng => Lựa chọn Upload Sản Phẩm
Chọn Upload sản phẩm
  • Tham khảo và tạo file sản phẩm theo File có sẵn sau đó Bấm Tải lên Danh sách => Chọn đến file và chọn Tải lên
Nhập dữ liệu theo mẫu và tải lên

2. Cập nhật thông tin sản phẩm

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm → Ở Danh mục sản phẩm chọn sản phẩm muốn cập nhật
Chọn sản phẩm bạn muốn cập nhật
Bước 2: Chọn biểu tượng hình bút để chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Chọn biểu tượng hình bút
Bước 3: Chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi sau đó chọn Cập nhật để lưu lại
Chỉnh sửa thông tin và cập nhật

3. Xóa sản phẩm

Chọn mục Sản phẩm → Ở Danh mục sản phẩm, chọn sản phẩm muốn xóa → chọn dấu x → Chọn OK ở cửa sổ xác nhận để xóa thành công
Xóa sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔