Chiến dịch SMS Marketing

Tạo chiến dịch SMS Marketing để gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, điểm thưởng, tiền thưởng,… đến khách hàng.

1. Thêm mới SMS Marketing

Bước 1: Chọn Marketing => Chọn SMS Marketing => Sau đó chọn Thêm mới
Chọn SMS Marketing
Bước 2: Vào Thêm mới khách hàng, chọn Tìm kiếm. Sau khi đợi load xong danh sách khách hàng, bạn chọn khách hàng cần gửi SMS
Thêm khách hàng mới
Bước 3: Chọn Thêm mẫu tin nhắn => Chọn BrandName và ấn Gửi.
Gửi tin nhắn
Sau khi ấn Gửi, SMS sẽ được gửi đến số điện thoại khách đã chọn sau 2 phút.
Tại đây, bạn có thể xem được lịch sử gửi SMS.
Danh sách tin nhắn đã gửi đi

2. Cập nhật SMS Marketing

Bước 1: Lựa chọn SMS cần cập nhật -> Chọn biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa nội dung
Chọn biểu tượng bút
Bước 2: Điều chỉnh nội dung -> Lựa chọn Gửi để lưu cập nhật
Chỉnh nội dung và gửi

3. Xóa SMS Marketing

Lựa chọn SMS muốn xóa -> Chọn dấu “X” xác nhận “Đồng ý” để xóa.
Xóa tin nhắn

4. Gửi lại SMS

Lựa chọn SMS muốn gửi lại -> Chọn biểu tượng như hình và Xác nhận “Đồng ý” để gửi lại SMS
Gửi lại SMS
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔