Chiến dịch Marketing

Đầu tiên, tại giao diện phần mềm, bạn chọn Chiến dịch tại mục Marketing
Chọn Chiến dịch
Sau đó, bạn có thể thêm mới chiến dịch, cập nhật, sửa hoặc xóa chiến dịch tùy ý. Thao tác cụ thể được hướng dẫn trong các phần dưới đây.

1. Thêm mới chiến dịch Marketing

Bước 1: Sau khi vào giao diện chiến dịch, chọn Thêm
Chọn Thêm
Bước 2: Điền thông tin chiến dịch muốn tạo => Chọn Cập nhật
Điền thông tin rồi chọn Cập nhật

2. Cập nhật thông tin chiến dịch Marketing

Bước 1: Cũng tại giao diện danh sách chiến dịch, để cập nhật chiến dịch bạn chọn biểu tượng bút ở cuối hàng ngang
Chọn biểu tượng bút
Bước 2: Sửa, cập nhật thông tin theo ý bạn => Chọn Cập nhật
Cập nhật, sửa thông tin chiến dịch

3. Xóa chiến dịch Marketing

Để xóa chiến dịch Marketing, bạn vào danh sách chiến dịch => Sau đó click vào biểu tượng x nằm ở cuối hàng ngang.
Khi hộp thư thông báo hiển thị, bạn nhấn Xóa để hoàn thành xóa chiến dịch marketing.
Chọn Xóa
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔