Chiến dịch Email Marketing

CRMSales sẽ giúp bạn tận dụng lượng data khách hàng khổng lồ, đã được phân hạng để tạo các chiến dịch Email Marketing “đúng người đúng thời điểm”.
Để sử dụng Email Marketing, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào Cài đặt => Email Marketing
Vào cài đặt, sau đó chọn Email Marketing
Có 2 hình thức chọn:
  • Hình thức 1: SMTP: Sử dụng email cá nhân để gửi email marketing .
  • Hình thức 2: AIP: Sử dụng API của MailGun. Để đăng ký tài khoản bạn nhấn vào link : https://signup.mailgun.com/ .
Bước 2:
TH1: Nếu sử dụng SMTP, bạn chọn SMTP => nhập Thông tin => Nhấn Lưu cấu hình
Điền thông tin và lưu cấu hình
TH2: Nếu sử dụng AIP, bạn chọn API => dán AIP key mailgun => Nhấn Lưu cấu hình
Chọn API, điền thông tin và lưu cấu hình

1. Thêm mới Email Marketing

Bước 1: Truy cập Marketing -> Email Marketing -> Chọn Thêm
Vào Email Marketing rồi chọn Thêm
Bước 2: Thêm Khách hàng nhận email => Nhập Từ khóa cần tìm => Nhấn Tìm kiếm
Sau khi tìm kiếm thành công, bạn click vào khách hàng cần gửi email marketing
Thêm khách hàng
Bước 3: Nhập nội dung cần gửi Email => Nhấn Gửi
Lưu ý: Phần chú thích là cấu trúc gắn các trường gọi tên.
Nhập nội dung muốn gửi

2. Cập nhật Email Marketing

Bước 1: Lựa chọn Email Marketing cần cập nhật -> Chọn dấu Có hình cây bút để cập nhật
Chọn biểu tượng cây bút
Bước 2: Thay đổi nội dung và nhấn Lưu mẫu
Chọn Lưu mẫu

3. Xóa Email Marketing

Lựa chọn Email Marketing cần xóa -> Chọn dấu “x” -> Xác nhận tại Đồng ý
Xóa Email
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔