Thanh toán đơn hàng

Bước 1: Chọn Bán hàng
Chọn Bán hàng
Bước 2: Chọn Chưa thanh toán => Nhấn chọn đơn hàng muốn thanh toán
Chọn đơn hàng chưa thanh toán
Bước 3: Chọn Thanh toán
Chọn Thanh toán
Bước 4: Điền các thông tin liên quan => Sau đó chọn Hoàn thành để thanh toán
Nhấn Hoàn thành
Bước 5: Sau khi hiển thị Phiếu thanh toán => Nhấn Đồng ý để thanh toán đơn hàng
Nhấn đồng ý
THÔNG TIN CHI TIẾT
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔