Sản phẩm

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm
Chọn mục Sản phẩm
Bước 2. Thêm sản phẩm, mặt hàng mà bạn kinh doanh => Bạn có thể Thêm mới hoặc Upload sản phẩm
TH1: Thêm mới từng sản phẩm:
  • Lựa chọn Thêm mới, sau đó điền các thông tin liên quan về sản phẩm mà bạn cần thêm mới
Chọn thêm mới
  • Điền thông tin sản phẩm cần thêm mới => Sau đó bấm Cập Nhật
Điền thông tin sản phẩm rồi nhấn Cập nhật
TH2: Thêm theo danh sách, mẫu có sẵn:
  • Tại Bán hàng => Lựa chọn Upload Sản Phẩm
Chọn Upload sản phẩm
  • Tham khảo và tạo file sản phẩm theo File có sẵn sau đó Bấm Tải lên Danh sách => Chọn đến file và chọn Tải lên
Nhập dữ liệu theo mẫu và tải lên
Bạn cũng có thể cập nhật, xóa thông tin sản phẩm trên CRMSales. Cách thực hiện xem tại: Khởi tạo dữ liệu về sản phẩm, mặt hàng kinh doanh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔