Quản lý rủi ro

Thiết lập Chính sách công nợ để quản lý rủi ro cho doanh nghiệp
Tại trang chủ truy cập Bán hàng -> Lựa chọn Quản lý rủi ro để truy cập
Chọn Quản lý rủi ro

1. Thêm mới chính sách công nợ

Bước 1: Chọn Thêm để thêm mới Chính sách công nợ
Chọn Thêm
Bước 2: Thêm mới các thông tin theo chính sách bán hàng của bạn -> Sau đó bấm Lưu
Chọn Lưu

2. Cập nhật chính sách công nợ

Bước 1: Lựa chọn Chính sách công nợ cần cập nhật -> Sau đó lựa chọn biểu tượng hình bút để cập nhật
Chọn biểu tượng hình cây bút
Bước 2: Cập nhật lại các thông tin cần thiết sau đó bấm [Lưu] để Cập nhật lại.
Chọn Lưu

3. Xóa chính sách công nợ

Lựa chọn chính sách công nợ cần xóa -> Chọn biểu tượng dấu X -> Sau đó xác nhận Đồng ý để xóa chính sách công nợ
Xóa chính sách công nợ
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔