Đơn hàng

Bước 1: Chọn mục Đơn hàng
Chọn Đơn hàng
Bước 2: Chọn Thêm đơn hàng
Thêm đơn hàng
Bước 3: Điền thông tin khách hàng, sản phẩm cần mua => Cập nhật để ra đơn hàng
Điền thông tin đơn hàng
Sau khi tạo thành công đơn hàng, giao diện phần mềm sẽ hiện ra như sau:
Đơn hàng được tạo
THÔNG TIN CHI TIẾT
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔